Menu
przydas logo mini

Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Sklep przydas.pl z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji  o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom współpracującym z Sklep przydas.pl wyłącznie w celu wyżej wskazanym. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.

 

Wyrażając zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym "przydas.pl".  

 

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).